بهين فولاد

شركت توليدي صنعتي بهين فولاد با كادر فني مهندسي مجرب و كادر بازرگاني با تجربه با حضور در صحنه صنعت و تجارت كشور اميد بر آن دارد تا بتواند كشور را در جهت اعتلاي صنعتي پيش ببرد. توليد با كيفيت و ارائه خدمات مطلوب يكي از اهداف اساسي اين شركت مي باشد تا بتواند باري از صنعت كشور بر دارد.

بهين فولاد