• 021-55264716,18
  • info@behinfoolad.ir
Square Hook

Square Hook

این دسته از اتصالات عموما قطعات رزوه داری هستند که بدون نیاز به فرآیند فورجینگ و تنها با استفاده از ماشین آلات فرمینگ تولید می گردند. اتصالات اینچنینی دارای خمیدگی هایی در برخی قسمتهای اجزاء خود می باشند که فرآیند تولید آن پس از ایجاد رزوه صورت گرفته است. بولت های خمیده در شکل ها و ابعاد مختلف تولید می گردند اگرچه در برخی از استانداردها تیپ های متفاوتی از نظر شکل ظاهری ارئه گردیده است که از آن جمله می توان به تیپ های J، L ،ʖ و...اشاره نمود.

کد رهگیری وضعیت پروژه خود را وارد کنید.