• 021-55264716,18
  • info@behinfoolad.ir
کلمپ و ساپورت

محصولات

J-Bolt

این دسته از اتصالات عموما قطعات رزوه داری هستند که بدون نیاز به فرآیند فورجینگ و تنها با استفاده از ماشین آلات فرمینگ تولید می گردند. اتصالات اینچنینی دارای خمیدگی هایی در برخی قسمتهای اجزاء خود می باشند که فرآیند تولید آن پس از ایجاد رزوه صورت گرفته است.

Support Plate

بست های  لوله که اغلب “کلیپس ها یا گیره های لوله”  و گاهی اوقات “بست های زینی”  نامیده می شوند

کد رهگیری وضعیت پروژه خود را وارد کنید.