• 021-55264716,18
  • info@behinfoolad.ir
پیچ های خمیده

محصولات

J-Bolts

این دسته از اتصالات عموما قطعات رزوه داری هستند که بدون نیاز به فرآیند فورجینگ و تنها با استفاده از ماشین آلات فرمینگ تولید می گردند. اتصالات اینچنینی دارای خمیدگی هایی در برخی قسمتهای اجزاء خود می باشند که فرآیند تولید آن پس از ایجاد رزوه صورت گرفته است.

کد رهگیری وضعیت پروژه خود را وارد کنید.