پروژه های صنعتی

 • توليد انواع پيچ و مهره هاي صنعتي و ساختماني با توجه به استانداردهاي بين المللي
 • توليد Anchor bolt , U-bolt , Clamp و انواع اتصالات
 • طراحي و ساخت فيكسچرهاي خطوط توليد
 • توليد قطعات صنعتي با استفاده از نقشه هاي مهندسي
 • انجام مهندسي معكوس جهت شناسايي قطعات
 • انجام انواع پوشش بر روي قطعات
 • توليد قطعات صنعتي با استفاده از مهندسي معكوس
 • انجام جوش تعميري بر روي قطعات
 • مشاوره و همكاري در پروژه هاي دانشجويي
 • انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه مهندسي مواد و مكانيك
 • انجام آزمون هاي مورد نياز جهت ارائه گواهي نامه