واحد کنترل کیفیت

واحد كنترل كيفيت شرکت فعاليت هاي خود را با اهداف و وظايفي به شرح زير به انجام مي رساند:

• هدف

مديريت کليه امور توليد و واردات اجناس از نظر كيفيت و كميت و ارائه گواهي نامه هاي معتبر براي مشتريان. دقت در امور اين واحد از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

• اهم وظايف

انجام انواع آزمايشات لازم بر روي قطعات توليدي انجام انواع آزمايشات بر روي مواد اوليه انجام آزمايشات بر روي اجناس وارداتي شركت تهيه گواهي نامه معتبر جهت ارائه به مشتريان پيگيري روند توليد و گزارش به واحد بازرگاني تشخيص نياز مشتريان ارائه گزارشات دقيق از توليد پاسخگويي به سوالات مشتريان در خصوص قطعات ايشان ارائه گزارشات دوره اي منظم براي اخذ تصميمات لازم در راستاي تحقق اهداف