واحد فروش

بر اساس بررسي کسب و کارهاي موفق، نيازهايي وجود دارد که اگر برآورده شود ، موفقيت کاري تضمين مي شود . اولين نباز اين است که محصول يا خدمت ، مناسب با خواسته شما طراحي شود . واحد فروش اين شرکت همواره سعي در برقرار کردن ارتباطي مستحکم با مشتريان خود دارد . ما معتقديم که صداقت اولين رکن هر ارتباط سازنده اي است و همواره بر اعتقاد خود استواريم. اين واحد علاوه بردريافت سفارشات ، شناسايي و درک نيازهاي مشتريان سعي در ارائه بهترين راهکارها براي ايشان نموده است. بدين صورت که با آناليزي دقيق از خواست مراجعين ، محصولي ارائه مي کند که در بهترين کيفيت ، بدون نقصان در اختيار شما قرار گيرد. واحد فروش اين شرکت فعاليت هاي خود را با هدف و وظايفي به شرح ذيل به انجام مي رساند:  هدف  تنظيم عمليات فروش ، اجراي بجا و مناسب خط مشي هاي حاكم بر ارايه محصولات و خدمات به بازارهاي داخلي و جلب رضايت مشتريان هدف مديريت فروش است.

• اهم وظايف

• مشاركت در تدوين استراتژي و اهداف فروش محصولات و خدمات شركت در بازارهاي داخلي.

• تهيه و تدوين برنامه‎هاي عملياتي فروش داخلي با توجه به استراتژي بازار و ظرفيت و امكانات توليد.

• نظارت بر انجام عمليات مربوط به اخذ سفارش.

• هدايت فرايند فروش و انجام عمليات مربوط به تصدي و اجراي فروش، از لحظه اخذ سفارشات تا زمان تحويل به مشتريان.

• انجام هماهنگي با واحدهاي ذيربط به منظور حصول اطمينان از تحويل به موقع و بهينه سفارشات اخذ شده.

• نظارت بر فرايند برقراري ارتباط با مشتريان به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز.

• برنامه ريزي در راستاي جمع آوري نظرات، پيشنهادات و انتظارات مشتريان در مورد محصولات و خدمات شركت.

• نظارت بر فرايند تهيه و تدوين قراردادهاي فروش.