واحد فنی مهندسی

واحد فني و مهندسي شرکت فعاليت هاي خود را با اهداف و وظايفي به شرح زير به انجام مي رساند:

• هدف

مديريت کليه امور توليد و انجام پروژه هاي شركت از اهداف اصلي اين واحد است . همچنين مشاوره به صنايع مختلف و برگزاري دوره هاي آموزشي از ديگر اهداف آن است.

• اهم وظايف

برنامه ريزي و انجام پروژه هاي شركت ارائه زمان توليد به واحد بازرگاني ارائه مشاوره در زمينه هاي تخصصي شركت به صنايع ديگر برگزاري كلاس هاي آموزشي توليد بهترين قطعات در كمترين زمان طراحي قطعات با توجه به نياز مشتريان طراحي فرآيند توليد طراحي سيكل هاي عمليات حرارتي نظارت بر توليد و ارائه گزارشات به واحد بازرگاني پاسخگويي به سوالات مشتريان در خصوص قطعات ايشان ارائه گزارشات دوره اي منظم براي اخذ تصميمات لازم در راستاي تحقق اهداف